Ιστορικό Προσωπικό Εκπαίδευση Έρευνα Εξοπλισμός Δημοσιεύσεις
   

BOOKS

 

       

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Hybrid Simulation Models of Production Networks

Kouikoglou, Vassilis S., Phillis, Yannis A.

2001, 206 p., Hardcover

ISBN: 978-0-306-46592-5

 

 

 

Fuzzy Control of Queuing Systems

Zhang, Runtong, Phillis, Yannis A., Kouikoglou, Vassilis S.

2005, X, 175 p. 77 illus., Hardcover

ISBN: 978-1-85233-824-4

 

 
 

 

       

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Fuzzy Measurement of Sustainability

Phillis, Yannis A., Kouikoglou, Vassilis S.

Nova Science Publishers

 
           
 

 

       

PAPERS

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  H. D’ Angelo, M. Caramanis, S. Finger, A. Mavretic, Y. A. Phillis, and E. Ramsden, "Event-driven model of an unreliable production line with storage," International Journal of Production Research, 26(7), 1173-1182, 1988.  
  V. S. Kouikoglou and Y. A. Phillis, "An exact discrete-event model and control policies for production lines with buffers," IEEE Transactions on Automatic Control, 36(5), 515-527, 1991.  
  N. C. Tsourveloudis and Y. A. Phillis, "Manufacturing flexibility measurement: A fuzzy logic framework," IEEE Transactions on Robotics and Automation, 14(4), 513-525, 1998.  
  R. Zhang and Y. A. Phillis, "Fuzzy control of queueing systems with heterogeneous servers," IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 7(1), 17-26, 1999.  
  S. Ioannidis, V. S. Kouikoglou, and Y. A. Phillis, "Analysis of admission and inventory control policies for production networks," IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 5(2), 275–288, 2008.  
           

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Y. A. Phillis and L. Andriantiatsaholiniaina, "Sustainability: An ill defined concept and its assessment using fuzzy logic," Ecological Economics, Vol. 37(3), 435-456, 2001.

 
 

L. A. Andriantiatsaholiniaina, V. S. Kouikoglou, and Y. A. Phillis, "Evaluating strategies for sustainable development: Fuzzy logic reasoning and sensitivity analysis," Ecological Economics, 48(2), 149-172, 2004.

 
 

Υ. Α. Phillis, V. S. Kouikoglou, and L. A. Andriantiatsaholiniaina, "Sustainable development: a definition and assessment," Environmental Engineering and Management Journal, 2(4), 345-355, 2003.

 
  V. D. Kouloumpis, V. S. Kouikoglou, and Y. A. Phillis, "Sustainability assessment of nations and related decision making using fuzzy logic," IEEE Systems Journal, 2(2), 224–236, 2008.  
           
           

CONFERENCES

Επιλεγμένες ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά Συνέδρια

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Y. A. Phillis and V. S. Kouikoglou, "Analysis of production networks of the finite queue type with breakdowns," Proceedings of the 32nd IEEE Conference on Decision and Control, San Antonio, 3276–3281, Dec. 15-17, 1993.  
  N. C. Tsourveloudis and Y. A. Phillis, "On the measurement of manufacturing flexibility," World Automation Congress, ISOMA 051.1-052.8, Anchorage, Alaska, May 15-18, 1998.  
  R. Zhang and Y. A. Phillis, "Fuzzy admission control and scheduling of production systems," Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1508-1513, Detroit, USA, May 10-15, 1999.  
  R. Zhang, Y. A. Phillis, and X. Zhu, "Fuzzy assignment of customers for a queueing network with heterogeneous servers," IFAC World Congress, Beijing, 1999.  
  V. S. Kouikoglou and Y. A. Phillis, "Design of product specifications and control policies in a single stage production system," IEEE International Conference on Robotics and Automation, San Francisco, April 24-29, 2000.  
           

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Y. A. Phillis, V. S. Kouikoglou, L. A. Andriantiatsaholiniaina, and X. Zhu, "Environmental applications of fuzzy logic," 2004 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Budapest, Hungary, July 22-25, 2004.  
  Y. A. Phillis, V. S. Kouikoglou, and Xiaomin Zhu, “A fuzzy logic approach to the evaluation of material recyclability” 2005 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Reno, Nevada, May 23-25, 2005.  
  Y. A. Phillis and V. S. Kouikoglou, “Definition and assessment of sustainability via fuzzy logic: Promises and difficulties”, 11th Annual International Sustainable Development Research Conference, Helsinki, Finland, June 6-8, 2005.  
  Y. A. Phillis and V. S. Kouikoglou, “A monotonic fuzzy system for assessing material recyclability” IEEE SMC 2005 Conference, Hawaii, October 10-12, 2005.  
           
           

Ανακοινώσεις

Αναγνωστήριο

Συνδέσεις

Χρήσιμα

Επικοινωνία

         

 

Technical University of Crete, University Campus,

Kounoupidiana, 73100 Chania, Greece

Tel: +3028210-37325