Ιστορικό Προσωπικό Εκπαίδευση Έρευνα Εξοπλισμός Δημοσιεύσεις
 

 

   

 

 

 

 

 

Το εργαστήριο Βιομηχανικής Παραγωγής με τη βοήθεια ΗΥ υποστηρίζει μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τα περιγράμματα των μαθημάτων αυτών καθώς και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

 

   

 

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Εισαγωγή, μοντέλα αποθεμάτων με στατική ζήτηση, μοντέλα με δυναμική ζήτηση, αποθέματα με εκπτώσεις ποσοτήτων, σχεδιασμός παραγωγής, ανάμειξη προϊόντων, προβλήματα μεγέθους παραγωγής, συστήματα πρόβλεψης, κινούμενος μέσος όρος, ελάχιστο μέσο τετράγωνο, προγραμματισμός -ν εργασίες, 1 μηχανή -ν εργασίες, 2 μηχανές, προγραμματισμός για την ελαχιστοποίηση κόστους προετοιμασίας, απαιτούμενες ακολουθίες εργασιών

 

 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Εισαγωγή, μοντέλα γέννησης-θανάτου, το σύστημα Μ|Μ|1, συστήματα Μarkov που δεν είναι γέννησης-θανάτου, η κατανομή Erlang, ομαδικές εξυπηρετήσεις, προχωρημένα μοντέλα Μ|G|1, Μ|G|M, G|G|1, G|G|M, προχωρημένα μοντέλα ανάλυσης γραμμών παραγωγής, εισαγωγή στα προβλήματα και τα μοντέλα ευέλικτων συστημάτων παραγωγής (FMS).

 

   

Μεταφερθείτε στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή καθοδήγηση των Εργαλειομηχανών

           

 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Εισαγωγικές έννοιες, ορισμός στοχαστικών διαδικασιών, συσχέτιση, στατιστική, ροπές, λογισμός μέσου τετραγώνου, ανεξαρτησία, διαδικασία Wiener, λευκός θόρυβος, διαδικασία Poisson, συστήματα με στοχαστικές εισόδους, εργοδικότης, αλυσίδες Markov, εισαγωγή στη θεωρία πληροφοριών, εφαρμογές.

 

 

METAΠΤΥΧΙΑΚΑ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

Συστήματα G/G/1, εξισώσεις Lindley, φασματικές λύσεις, ανάλυση διαταραχών, στοχαστική προσέγγιση με το θεώρημα Robbins-Monro, ανάλυση πολύπλοκων δικτύων παραγωγής.

 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

 

Η έννοια της αειφορίας (ποιον αφορά, δυσκολίες επίτευξης, ορισμός). Εισαγωγή στην ασαφή λογική. Δείκτες αειφορίας (μερικά παραδείγματα, ανθρώπινη συνιστώσα, οικονομία, υγεία, εκπαίδευση, πολίτευμα, οικοσύστημα, αέρας, νερό, έδαφος, βιοποικιλότητα). Ασαφής μέτρηση (ανάλυση, λήψη αποφάσεων). Μακροπρόθεσμη πρόληψη ρύπανσης (βιομηχανική οικολογία, εκτίμηση κύκλου ζωής). Μεσοπρόθεσμη πρόληψη ρύπανσης (λογιστικοί έλεγχοι αποβλήτων, αποθέματα εκπομπών, ανάλυση διαγραμμάτων ροής, σύνθεση δικτύου ανταλλαγής μάζας).

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Προγραμματισμός εργασιών σε μία μηχανή, παράλληλες μηχανές, καταστήματα ροής και καταστήματα εργασιών. Ανασκόπηση δυναμικού προγραμματισμού και μεθόδου διακλάδωσης - φράγματος, συνθήκες Kuhn-Tucker. Έλεγχος ροής και δρομολόγησης σε σύνθετα συστήματα παραγωγής. Ευστάθεια.

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που υποστηρίζει το Εργαστήριο CAM, μπορείτε να ανατρέξετε στο e-class του Τμήματος.

 

           
           

Ανακοινώσεις

Αναγνωστήριο

Συνδέσεις

Χρήσιμα

Επικοινωνία

         

 

Technical University of Crete, University Campus,

Kounoupidiana, 73100 Chania, Greece

Tel: +3028210-37325